Suzuki Bandit Forum
Logo
Homepage Index Uživatelé Nahrát obrázek Hledat Registrovat Přihlásit

Nejsi přihlášen


Index » Diskuze » Dobrej vtip !

Jerry (Člen)
19.12.2006 21:50:40
Offline

Dobrej vtip !

Žena smaží volské oko, když v tom momentě do kuchyně vtrhne muž a začne křičet:
"POZOR !!! POZOR !!! VÍC OLEJE !!! POTREBUJEME VÍC OLEJE !!!! ... POZOR !!!!OTOČIT,OTOČIT, OTOČIT.... RYCHLE !!! POZOR !!! ZBLAZNILA SI SE ???  TEN OLEJ !!!!PROBOHA, SŮL !!!! NEZAPOMEŇ NA SŮL !!!!"
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná sa ptá: 'Co tak řveš ?!? Myslíš si že neumím udělat volské oko ????'
Muž klidným hlasem odpoví:
'To jen abys měla představu, jaké to je, když mi kecáš do řízení."


A kurva...
Roman :) (Člen)
20.12.2006 08:42:30
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmilebigsmile


Žij okamžikem, protože ta chvíle co právě prožíváš, se už nikdy nevrátí!
vOjTaB6 (Člen)
20.12.2006 08:55:35
Offline

Re: Dobrej vtip !

Odesláno mamince a přítelkyni...bigsmile O svátcích to na ně zkusim, až budou v kuchyni.


Bandit rulezz!!!
miaaow (Člen)
20.12.2006 14:01:22
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmilegood dám si radši taky pozor smile1


Zkusit se má všechno!
škardík (Člen)
20.12.2006 19:16:04
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmilebigsmileakorát nevim esli je na to teď ten pravej čas, páč u nás už jsou všechny ženský z těch vánoc takhle na nerva:D


viz avatar:)
maňas (Člen)
20.12.2006 19:18:42
Offline

Re: Dobrej vtip !

nešetřit páč dobrejch ftípků na cizí adresu není nikdy dostgood


Každej dobrej skutek, musí bejt po zásluze potrestán !!!
Jerry (Člen)
30.12.2006 19:41:58
Offline

Re: Dobrej vtip !

Policie upozorňuje všechny muže, kteří navštěvují kluby, večírky, bary a hostince aby si dávali pozor a byli velmi opatrní, když jsou pozváni ženou na drink. Mnoho žen a dívek totiž zneužívá drogu, která je na trhu známá pod   názvem  "PIVO". Droga se vyskytuje v kapalném skupenství a dá se sehnat prakticky kdekoli. Je dodávána v lahvích, plechovkách, nebo se čepuje pípou z velkých sudů. Pivo používají sexuální predátorky na večírcích a v barech, aby přesvědčily své mužské oběti aby s nimi šli domů a spali s nimi. Ženě stačí aby chlapík zkonzumoval pár jednotek piva a potom ho jednoduše  požádá, aby s ní šel domů na nezávazný sex. Muži jsou proti tomuto postupu naprosto bezmocní. Po několika pivech muži často podlehnou touze vyspat se s příšerně vypadajícími ženami, které by je za normálních okolností nikdy nepřitahovaly. Po konzumaci piva se muži často
probudí pouze s mlhavou vzpomínkou na to, co se dělo předešlé noci, často jenom s neurčitým pocitem, že se stalo "něco  špatného".Jindy jsou tito nešťastníci připraveni o celoživotní úspory známým podfukem,kterému ženy říkají "vztah". V extrémních případech může být žena dokonce tak mazaná, že vláká nic netušícího  muže do dlouhodobé formy otroctví a trestu, kterou nazývá "manželství". Muži jsou daleko snáze ovlivnitelní tímto trikem poté, co je jim ženskými predátorkami podáno pivo a nabídnut sex. Prosím! Pošlete toto varování každému  muži, kterého znáte.  Pokud se
sami stanete obětí tohoto "pivního" triku a žen které jej  provozují, existují skupiny na podporu mužů kde se můžete setkávat s podobně postiženými muži a diskutovat o podrobnostech svých šokujících zážitků.
K nalezení takové skupiny ve vašem okolí, nahlédněte do telefonního seznamu a hledejte "Golfová hřiště" nebo "Motocyklové prodejny". Instruktážní video, jak pivo účinkuje můžete shlédnout zde: http://www.brackenspub.com/beer.swf


A kurva...
ninjo (Člen)
30.12.2006 19:50:17
Offline

Re: Dobrej vtip !

Jerry psal:

Žena smaží volské oko, když v tom momentě do kuchyně vtrhne muž a začne křičet:
"POZOR !!! POZOR !!! VÍC OLEJE !!! POTREBUJEME VÍC OLEJE !!!! ... POZOR !!!!OTOČIT,OTOČIT, OTOČIT.... RYCHLE !!! POZOR !!! ZBLAZNILA SI SE ???  TEN OLEJ !!!!PROBOHA, SŮL !!!! NEZAPOMEŇ NA SŮL !!!!"
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná sa ptá: 'Co tak řveš ?!? Myslíš si že neumím udělat volské oko ????'
Muž klidným hlasem odpoví:
'To jen abys měla představu, jaké to je, když mi kecáš do řízení."

Tak to mám f poho když mám nasazenej kakáč tak nic neslyším.A auto řídí vona mě to neba.


všude dobře tak co doma.Vždy na cestách.
maňas (Člen)
30.12.2006 19:58:31
Offline

Re: Dobrej vtip !

To Jerry: Dost dobrý a pravdivý,ale když tomu zlatavýmu moku s tou krásnou pěnou se tak blbě odolávábigsmile


Každej dobrej skutek, musí bejt po zásluze potrestán !!!
Lada.s (Člen)
31.12.2006 06:41:11
Offline

Re: Dobrej vtip !

goodgoodpussybigsmile

Jerry (Člen)
31.12.2006 11:17:02
Offline

Re: Dobrej vtip !

A proto doporučuji následující:

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM POHLAVNÍM STYKU

Smluvní strany:

Jméno, příjmení, titul :……………………...………………
Trvalé bydliště :………………………….…………………
Zaměstnání :……………………………….……………….
Rodné číslo : ………………………………………………
IQ : ………………………………………….……………..
(Dále jen souložící A )

a

Jméno, příjmení, titul :……………………...………………
Trvalé bydliště :………………………….…………………
Zaměstnání :……………………………….……………….
Rodné číslo : ………………………………………………
IQ : ………………………………………….……………..
(Dále jen souložící B )

prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a níže uvedeného dne uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení dobrovolného pohlavního styku, případně jiná sexuální aktivita vykonaná mezi souložícím A a souložícím B za účelem oboustranného sexuálního uspokojení. Pohlavní styk provedou souložící A a B bez nároku na jinou odměnu.

II. Termín plnění
Souložící A a souložící B se zavazují provést pohlavní styk v termínu od …………………hod. …….
do ……………………hod …….. . Je –li termín plnění dlouhodobý ( déle než 2 minuty ), může být proveden libovolný počet pohlavních styků.

III. Záruka plnění
Nedojde li během plnění předmětu smlouvy k uspokojení některé smluvní strany, má neuspokojená strana právo na opakované náhradní plnění předmětu smlouvy bez zbytečných odkladů a keců. Nedojde-li ani při opakovaném plnění k uspokojení, je uspokojený souložící povinen doporučit neuspokojenému souložícímu k uspokojení některého svého známého ochotného vykonat záskok v pohlavním styku. Při provádění záskoku v pohlavním styku nepřecházejí na zaskakujícího žádná práva ani povinnosti plynoucí z této smlouvy , kromě povinnosti uspokojit druhého souložícího.

IV. Výpověď
a/ Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět před zahájením pohlavního styku, má právo tak učinit písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením termínu plnění. Výpovědní lhůta začíná plynout dnem doručení notářsky ověřené výpovědi druhé smluvní straně.
b/ Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět po zahájení pohlavního styku, má právo tak učinit pouze vytažením a útěkem.

V.Oplodnění
Dojde-li během plnění předmětu smlouvy k oplodnění některé smluvní strany, pak oba souložící shodně prohlašují, že se neznají, nikdy a nikde se nepotkali ani neviděli a nikdy nevznesou žádné požadavky na druhého souložícího. Výše uvedené neplatí, pokud se v písemném dodatku ke smlouvě dohodnou jinak.

VI. Ostatní ujednání
Prodloužení termínu plnění smlouvy je možno provézt předem písemně, případně i během plnění a to ústně slovy “ ještě, ještě“.
Souložící A i souložící B shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli a že byla uzavřena ve střízlivém stavu na základě jejich svobodné vůle. V žádném případě se tedy nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona , ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona , případně vydírání dle § 235 trestního zákona .

Smluvní strany svými podpisy potvrzují autentičnost této smlouvy a pravdivost údajů v této smlouvě uvedených.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.V…………………………. dne:Souložící A:…………………………….. Souložící B:………………………


A kurva...
maňas (Člen)
31.12.2006 14:04:02
Offline

Re: Dobrej vtip !

tak tohle kdo dá podepsat doma je frajer,ale s flastrem přes ksichtbigsmile


Každej dobrej skutek, musí bejt po zásluze potrestán !!!
Jerry (Člen)
06.01.2007 17:35:22
Offline

Re: Dobrej vtip !

Nahá dívka se opaluje na balkóně. Najednou nad ní na provázku papírek. Dívka čte: Slečno, jsem váš soused zezhora. Pokud se se mnou chcete pomilovat, zatáhněte jednou za provázek. Pokud ne, zatáhněte čtyřicetkrát, posledních deset prosím rychleji!!


A kurva...
nawrc (Člen)
07.01.2007 16:23:47
Offline

Re: Dobrej vtip !

2 Jerry: Ta smlouva je mazec, teď sem to vytiskl a skusim to na pár známejch, jestli to vyjde, tak je pošlu aji k tobě!!! Díky vřele


"Lepší s Parkinsonem panáka rozlít,než s Alzheimerem zapomenout vypít"
bečka (Člen)
07.01.2007 16:27:10
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmile
to snad néé
kam na to chodíte...bigsmile


---------------------------------------------------------------
hlavně, že je pivo ftlamě...
hans (Člen)
07.01.2007 18:17:20
Offline

Re: Dobrej vtip !

nawrc psal:

2 Jerry: Ta smlouva je mazec, teď sem to vytiskl a skusim to na pár známejch, jestli to vyjde, tak je pošlu aji k tobě!!! Díky vřele

já už jsem to dal podespsat buchtě.... chvíli na mě čuměla jak puk, ale pak to začala vyplňovat a povídá: jakou tam mám napsat dobu plnění??......a víš co, já tam radši napíšu neurčitá, aby ses zase nevymlouval, že jsi utahanej z tréninku...helphelphelp
bigsmile


Sapere Aude
www.gunlex.cz
Jerry (Člen)
18.02.2007 23:55:50
Offline

Re: Dobrej vtip !

Na Sicilii se pořádá sraz těch "největších" mafiánů:Italové zjišťují, jestli sou Rusáci pořádní mafiáni.
Italové:"Zlatý řetízky - MÁTE ?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové:"A dvouposchoďový vily - MÁTE?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové:" A meďoury - MÁTE ?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové se jim cely sněm šíleně chechtaj a Rusáci jedou domů jako spráskaní psi.
Když se vrátí domů,BOSS ruský mafie si svolá všechny podšéfy a začne vydávat rozkazy:
"Tak za prvé: Všechny třetí a čtvrtý patra u svejch vil zbouráte!!!
Za druhý: Prodáte vrtulníky a tryskáče a nakoupíte Mercedesy
No a za třetí," (povídá posmutněle)"zlatý řetízky sundejte čoklům z krku - budeme je nosit my!!!"


A kurva...
Jerry (Člen)
19.02.2007 00:05:37
Offline

Re: Dobrej vtip !

Zvoní telefon. Mladý muž zvedne sluchátko a na druhém konci se ozve:
"Ahoj. Tady je Dana. Potkali jsme se před čtvrt rokem na mejdanu."
"Dana? Před čtvrt rokem???"
"Jen si vzpomeň! Bylo to u Mirka a po mejdanu jsi me vezl domu. Cestou jsme zastavili a sklopil jsi sedadla. Říkal jsi mi, ze jsem fajn holka."
"Jo, Dana! To jsem rád, že jsi zavolala. Jak se máš?"
"Nic moc. Jsem v tom a za čtvrt hodiny si lehnu pod vlak."
"Ty seš fakt fajn holka!!!"


A kurva...
Jerry (Člen)
19.02.2007 00:07:12
Offline

Re: Dobrej vtip !

Sedí dvě nastávající matky v parku na lavičce a pletou.
"Hm," říká jedna."Doufám, že to bude holčička, mám totiž jen růžovou vlnu."
"Hm," říká druhá. "Doufám, že to bude kripl, právě jsem zkurvila rukáv..."


A kurva...
Karlos (Člen)
19.02.2007 00:15:42
Offline

Re: Dobrej vtip !

Co je politika?


    Přijde za otcem pětiletý synáček a ptá se, co je politika.
   „Jak bych ti to vysvětlil“, přemýšlí otec.
   „Podívej se, to je jako u nás doma: Já jsem kapitalismus. Já vydělávám peníze a nosím je domů. Maminka, to je vláda. Ta mi peníze vezme, něco si nechá a zbytek rozdělí podle svého uvážení. Naše služebná, to je dělnická třída. Ta pracuje a my ji za to platíme. Dědeček, to jsou odbory. Ten dává pozor, aby dělnická třída nebyla vykořisťovaná. Ty sám jsi lid. Pro tebe to všichni všechno děláme. A tvůj malý roční bratříček, tak to je naše společná budoucnost. Rozumíš tomu?“
   Chlapeček se dlouze zamyslí a pak řekne: „Zatím ještě nevím, nechám si to projít přes noc hlavou“.
   V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček se pokakal. Zajde tedy do pokoje rodičů. Tam spí jenom maminka a nejde probudit. Chlapec jde tedy do pokoje služky. A tam vidí tatínka, jak si se služebnou právě hezky užívá. Ani jeden si malé postavičky nevšimne. Chlapeček se smutně otočí a za rohem uvidí dědečka, jak se zájmem pozoruje oknem tatínka se služebnou. Ani dědeček si ho nevšimne. Chlapeček se rozpláče a jde si lehnout.
    Ráno se tatínek ptá: „Tak už víš, co je politika?“
   A chlapec smutně odpoví: „Už to vím, ale je to trochu jinak, než si říkal včera.“
  „A jak prosím tě?“
  „No, kapitalismus zneužívá dělnickou třídu. Odbory tomu nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí. Lid je všemi ignorován a naše společná budoucnost leží ve sračkách“.


ZÍTRA V 6 RÁNO JDU NA POPRAVU. PŮVODNĚ TO MĚLO BÝT V 5, ALE MÁM ŠIKOVNÉHO PRÁVNÍKA...
Ondráš (Člen)
19.02.2007 10:56:12
Offline

Re: Dobrej vtip !

goodbigsmile


Vše staré opěvuji a nic nového mi nevoní.
.maxim. (Člen)
19.02.2007 15:12:47
Offline

Re: Dobrej vtip !

Slohová práce žáka ZŠ na téma: Moji rodiče.

Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce. Matka se ještě rozděluje na ženu
v domácnosti a v zaměstnání. Doma se potom ještě skládá z manželky,
matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky....
ostatní si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat víc,
jako např. služka, otrok a jiné. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně
nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli myslet na sto věcí,
přičemž deset věcí dělá současně. Vidím na vlastní oči, jak po návratu z
práce dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty.
Přitom jí běží pračka, do které chodí vyměňovat prádlo, mě vymýšlí věty
oznamovací, tázací a rozkazovací a naší Olinku zkouší z velké násobilky.
Že potom přebalí malého Karlíka a udělá mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu.
Dvě oči mi na to nestačí. Když potom zasedneme k večeři,
všechno je připravené na stole, já mám na teplákách zašité nové díry, Olina
má umyté vlasy a prádlo visí na balkoně. Potají si mámu prohlížím.
Máma má opravdu jen dvě ruce a přece, když přijde domů z práce má v jedné
velkou a malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí....ne,
vždyť jsem už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku.
Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma
ho najdete málokdy. Kromě snídání a večeření, když sedí u stolu,
vyskytuje se obyčejně v křesle nebo na gauči a bývá zakrytý novinami.
Zanechává po sobě vždy totožné stopy: rozevřené a převrácené noviny a
cigaretový popel, někdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, i když má taky dvě ruce,
přichází domu s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi
neumí, protože mi ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není
prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, když na rodičovské sdružení
vůbec nechodí.
Pan učitel povídal, abychom se při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací
svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se,
dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco naučil. Tak si myslím, že
při svatbě přidělují muže ženám, aby je ženy něčemu dobrému naučily a měly
na ně dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím bohužel nepodařilo


++ světlu vstříc ++
Jerry (Člen)
19.02.2007 22:39:47
Offline

Re: Dobrej vtip !

Chlap sedí doma v křesle, kouká na televizi a baví se tím že vyhazuje arašídy do vzduchu a chytá je do pusy. Otevřou se dveře, on otočí hlavu a jeden burák mu spadne do ucha. Manželka se mu snaží pomoct, šťourají se v uchu ale burák zapadá pořád hloub a hloub. Najednou se znovu otevřou dveře, vstoupí dcera s kamarádem. Mladík koukne a hned zareaguje. Strčí dva prsty chlapovi do nosu a :" Silně foukněte!!" Šup a burák vyskočí ven. Všichni se radují a matka: No, panečku, to je šikovnej kluk. A jak je pohotovej!!! Co z něj asi bude???"
Otec: "No podle toho jak mu smrděj prsty, tak asi náš zeť!!"


A kurva...
666killer (Člen)
22.02.2007 14:19:13
Offline

Re: Dobrej vtip !


MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
Polo (Člen)
23.02.2007 18:17:01
Offline

Re: Dobrej vtip !

http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Polo/game_over.jpgjeste minuly rok bych moc nechapal vo co de bigsmile


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
Jerry (Člen)
26.02.2007 14:23:53
Offline

Re: Dobrej vtip !

Kanibali chytia Američana, Rusa a Slováka. Náčelník hovorí: "Máte týždeň na to, aby ste mi povedali také číslo, aké som ešte v živote nepočul. Inak vás zožerieme." Po týždni predstúpi Američan a vraví: " 500 miliónov kvardiliriárd biliónov."
Náčelník: "Uff, to bolo dobré, ale už som to počul, preto ťa
zožerieme."
Rus: "Nekonečno tri."
Náčelník: "No, to bolo lepšie, ale aj to som už počul, preto aj teba zožerieme."
Slovák: "Po kokot."
Náčelník: "Po kokot? A to je koľko?"
Slovák: "To je odtiaľto až hentam do piče."


A kurva...
demlis (Člen)
26.02.2007 18:33:34
Offline

Re: Dobrej vtip !

jerry: já to znám podobně;)

kanibalové chytí rusa američana a čecha a svážou je ke kůlu.
Příjde za nima šaman a říká jím....."jsme kanibalové a sežereme vás, ale abyste viděli že jsme hodní kanibalové tak vám dáme šanci přežít. Každému dáme 2 skleněné koule a zavřeme vás dostanu na 3 dny, když se do 3 dnů naučíte s těmi koulemi něco co sem ještě neviděl tak vás půstím. jinak vás sežerem."

tak uběhnou 3 dny a šaman vleze do stanu američana.....
Američan tam sedí a koule mu levitujou nad hlavou.....
Šaman: sežrat viděl sem.....

tak jdou za rusem a ten tam levituje společně s koulemi a ty ještě do toho svítí
šaman: lepší, ale taky sem viděl sežrat

a teď vleze do stanu od čecha.....
Po chvilce vyleze ven a kroutí hlavou a říká......
"toto sem ještě neviděl.....to sem fakt neviděl....... to je takový debil on jednu kouli rozbil a druhou ztratil......."


B12 nebyla k dostaní a tak přišla zrada a H9:)
Prdik (Člen)
26.02.2007 18:41:58
Offline

Re: Dobrej vtip !

http://www.motorrad-bach.de/bandit_600/bandit-schild.jpg

bigsmile

666killer (Člen)
26.02.2007 20:01:24
Offline

Re: Dobrej vtip !

AKO MUZI ROZUMEJU HOVORENEMU SLOVU

Žena sa vráti po týždni domov: Tu to vyzerá ako v chlieve. Nedá sa nič robiť, ideme na to, to musíme dať spolu doporiadku.Špina sa valí, kam sa pozriem, zajtra by si bol bez spodného prádla, ak ho nedáme hneď teraz vyprať.

On počuje: Bla,bla,bla IDEME NA TO, bla,bla,bla ,bla MUSÍME SPOLU,bla,bla,bla BEZ SPODNÉHO PRÁDLA,bla,bla,bla HNEĎ TERAZgoodgood


MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
666killer (Člen)
26.02.2007 20:08:16
Offline

Re: Dobrej vtip !

Rozdělení mužů dle hudebních nástrojů: ( 243 / 269 ) 

1. do 20 let - Flétnista - vytáhne a hned hraje
2. 20 - 35 let - Houslista - 5 minut ladí a pak hodinu hraje goodgood
3. 35 - 45 let - Klarinetista - hodinu ladí a pak vrzne
4. 45 - 55 let - Basista - 2x zabručí a je konec
5. 55 - 65 let - Ladič - jenom ladí a hraje za něj někdo jiný
6. 65 a výše - Kapelník - neladí, nehraje, za to často ukazuje


MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
666killer (Člen)
26.02.2007 20:09:38
Offline

Re: Dobrej vtip !

Ženy se dělí na: ( 242 / 269 ) 

Václavky: do 20 let - drží se kořenů
Blešky: 20 - 30 let - skáčou z postele do postele
Tesilky: 30 - 40 let - jsou k neroztrhání
Sokolky: 40 - 50 let - když se svléknou, člověk řekne: "No nazdar"
Cibulky: 50 let a výše - čím více se svlékají, tím víc by člověk brečel.


MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
666killer (Člen)
26.02.2007 20:32:15
Offline

Re: Dobrej vtip !

Už ste sa posrali z kapusty? goodbigsmile

Som alergický na kapustu, jedno či surová, varená, dusená alebo vo vianočnej kapustnici, vždy sa z nej poseriem. Je to otázka sekúnd, alergia. Minule som sa vracal zo služobky v Rakúsku, zastavil som sa na pumpe a dal som si výborný zeleninový šalát, mňam. Bola v ňom však zamaskovaná kapusta, fuj. To som však zistil, až keď som sedel v aute, švihal si to po diaľnici a ozvali sa známe tlaky.

Keď začnú tieto tlaky mám zhruba minútu aby som zasadol na trón. Verte či nie, za tých strašne, ale strašne dlhých 60 sekúnd, som nemal šancu auto niekde odstaviť. Bolo mi to jedno, či je v okolí nejaký strom alebo len rovné pole, na parkovisko som ani nepomyslel, ale práve sa zbiehali a rozdvojovali pruhy, zabetónovaná situácia. Jednoducho som to neudržal a pustil som to, cítil som sa ako dojča. Nakoľko som bol na služobke len na otočku, nemal som so sebou žiadne veci na prezlečenie. Nezostávalo mi nič iné, len v takom stave ako som bol cestovať domov. Tento pocit neprajem zažiť ani najhoršiemu nepriateľovi. Neviem z čoho je hovno zložené ale po čase to začne šťípať ako maďarská paprika a smrdí to čoraz nástojčivejšie. Bohuprisahám až raz budem mať dieťa, budem mu tie plienky kontrolovať každú chvíľu, nech sa vo svojich výkaloch neparí, viem čo to je.

Trpel som ako starý Jób kým som konečne prišiel na hranice. Prvá kontrola rakúska. Vonku už bolo celkom teplo, tak colníci nesedeli v búdkach ale vyhrievali si kosti na zubatom slniečku. Rakušák sa ma pýta, čo veziem, ja mu na to, že nech sa nehnevá, že som sa posral. Len pristúpil a natiahol nozdrami arómu čo sa mi rynula z pootvoreného okna na aute, jediné čo zo seba dostal bolo: "Du Schwein!" a ukázal mi aby som padal ďalej, ani pas nechcel. Reku keď je to také jednoduché, skúsim to na slovenskej strane tak isto. Tu som sa však prerátal, keď som krajanovi oznámil, že som mal črevnú nehodu len sa neveriaco zatváril a pozrel na kolegu. Kolega schizofrenický typ zreval: "Never mu, drogy vezie!". Nasledovala dvojhodinová kompletná prehliadka auta. Na osobnú si netrúfli, deodorant zaberal. Keďže ako som spomínal štípalo to viac ako čertovsky, riešenie som videl jediné, nohavice dolu a počkať kým ma pustia domov.

Týmto by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí videli na hraniciach týpka, so stiahnutými nohavicami a trenkami na členkoch, s voľne spustenou košeľou, otočeným zadkom smerom k vánku, ktorý povieval a ktorý snažil sa aspoň týmto spôsobom ulahodiť trpiacej časti tela. Stretneme sa v Stupave na Dni zelá.

P.S. Mám na predaj auto, v dobrom stave, málo jazdené, len nejde vyvetrať.


MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
666killer (Člen)
26.02.2007 21:36:05
Offline

Re: Dobrej vtip !

Chlapec prijde k otci a pta se ho:
" Tati, Ferrari je takove cervene auto s konem?"
On odpovi:
" Ano muj synu, je!"
" Tak jsem ho rano videl..."

http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/666killer/ferrari1.jpg

MILUJU SMRT.. dneska tu chcípneš
Jerry (Člen)
19.04.2007 17:52:12
Offline

Re: Dobrej vtip !

Žena zavolá muže do kuchyně a žádá od něj okamžitý sex. Stalo se.
Muž se ptá : "Proč tě to tak najednou popadlo?"
"Aale, vařím vejce, rozbily se mi hodiny a potřebovala jsem přesně
odměřit tři minuty!"


A kurva...
Jerry (Člen)
20.04.2007 12:20:51
Offline

Re: Dobrej vtip !

Přijdou manželé do vietnamske restaurace a objednávají si u servírky
jídlo.
On: "Mohla byste nám něco doporučit?"
Servírka: "Mame tadý kočičí tlapičký, psi jatylká, opičí ocaský, potkaná na
česneků..."
Ona: chytne se rukou za čelo a vykřikne "Ježkovy voči..!"
Servírka: "Doplá volbá, felmi doplá volbá..."


A kurva...
Lihy (Člen)
20.04.2007 12:38:33
Offline

Re: Dobrej vtip !

Predevcirem mi manzelka naznacila, ze musime setrit a ze si nemuzu kazdy den
kupovat domu pivo. Druhy den jsem ji pristihl, jak si koupila vonavku za
2000,-

Kdyz jsem ji vycetl, ze ona si kupuje drahe vonavky, zatimco ja se musim
uskrovnovat, ohradila se ze tu vonavku si prece koupila proto, aby se mi
libila.

Rekl jsem ji, ze od toho jsem mel to pivo.....

Dog (Člen)
20.04.2007 13:24:07
Offline

Re: Dobrej vtip !

Jerry psal:

Na Sicilii se pořádá sraz těch "největších" mafiánů:Italové zjišťují, jestli sou Rusáci pořádní mafiáni.
Italové:"Zlatý řetízky - MÁTE ?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové:"A dvouposchoďový vily - MÁTE?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové:" A meďoury - MÁTE ?"
Rusáci: "Nemáme"
Italové se jim cely sněm šíleně chechtaj a Rusáci jedou domů jako spráskaní psi.
Když se vrátí domů,BOSS ruský mafie si svolá všechny podšéfy a začne vydávat rozkazy:
"Tak za prvé: Všechny třetí a čtvrtý patra u svejch vil zbouráte!!!
Za druhý: Prodáte vrtulníky a tryskáče a nakoupíte Mercedesy
No a za třetí," (povídá posmutněle)"zlatý řetízky sundejte čoklům z krku - budeme je nosit my!!!"

Tohle jsem poslal italskýmu policajtovi bigsmilebigsmile

Pšán (Člen)
20.04.2007 16:40:03
Offline

Re: Dobrej vtip !

..Příjde chlap domů.
  Vidí jak žena máchá ve vaně prádlo.
  Neváhá,přistoupí a zezadu ji pomiluje.
  Po aktu zajde do kuchyně.
  Tam jeho žena chystá oběd.
  Co tady děláš? Vždyť teď v koupelně???
  Ále,to je matka,přijela na návštěvu.
  Tvoje??????
  Né.
  Tvoje.........................


..opravdový muž s pravidelným cyklem..
Jerry (Člen)
25.04.2007 21:42:41
Offline

Re: Dobrej vtip !

Po několika nocích po svatbě si nevěsta stěžuje matce:
- Už několik nocí spíme spolu a pořád ještě nic. Nevím co to má znamenat.
-Je možné, že je ve stresu?
-Ale mami on si mě vůbec nevšímá, pořád jenom čte knížku.
-Dobrá, já si teda zkusím lehnout vedle něho místo tebe a zjistím v čem je problém - navrhuje matka.
Další večer leží manžel v posteli, čte si knížku a tchýně si lehá vedle něho. Najednou manžel strká ruku pod peřinu a pak přímo pod kalhotky.
Tchýně vyskočí, běží rovnou za dcerou a křičí:
-Zlatíčko, jenom jsem si lehla vedle něho a hned to na mě začal zkoušet.
-Ale já vím mami, palec si namočí, stránku otočí a čte si dál........


A kurva...
Lihy (Člen)
29.04.2007 23:16:04
Offline

Re: Dobrej vtip !

Ptá se paní učitelka, co děti viděly hezkého o prázdninách. Přihlásí se Anička: Já jsem viděla kytičku na louce a čmeláčka, co ji opiloval. Přihlásí se Pepíček: Já jsem viděl tři koně, černýho, bílyho a hnědýho a ten hnědej ošukal toho černýho. Učitelka na to: Pepíčku, neříka se ošukal ale překvapil.
Za rok…
Anička: Já jsem zase viděla tu kytičku a čmeláčka, co ji opiloval. Pepíček: Zase jsem viděl ty koně a ten černej ošukal toho bílýho. Pepíčku už minule jsem ti řekla, že se neříká ošukal, ale překvapil.
Zase za rok…
Anička: Ten čmeláček zase opiloval tu kytičku, no prostě nádhera. Pepíček: Já jsem zase byl u těch koní a ten hnědej překvapil toho černýho a ošukal toho bílýho.

Pšán (Člen)
10.05.2007 19:58:33
Offline

Re: Dobrej vtip !

> # Kazatel, doktor a inženýr čekají na golfovém hřišti, až uvolní jamku
># skupina # pomalých hráčů
> # Inženýr: "Co je to za lidi? Už tady kvůli nim čekáme přinejmenším čtvrt
> # hodiny!
> # Doktor: "To nevím, ale nikoho tak nešikovného jsem ještě neviděl!"
> # Kazatel: "Támhle přichazi správce hřiště. Zeptám se ho...
> # Ahoj Georgi, co je to před námi za skupinu? Jsou hrozně pomalí.
> # George: "Jo tamti? To je parta slepých hasičů. Oslepli loni při hašení
> # naší klubovny, tak je tady necháváme kdykoli zdarma hrát."
> # (Ticho.)
> # Kazatel: "To je smutné... Večer jim věnuji zvláštní modlitbu."
> # Doktor: "Dobrý nápad. A já si popovídam s kolegou, jestli by se pro ně
> # nedalo něco udělat."
> # Inženýr: "A proč kurva, vlastně nehrají v noci?"


..opravdový muž s pravidelným cyklem..
Jerry (Člen)
18.05.2007 22:45:02
Offline

Re: Dobrej vtip !

Byl jednou jeden muž, který nebyl spokojen se svým nejlepším
kouskem těla - mel ho totiž 50 cm dlouhý. Dlouho si nevedel rady, tak se šel poradit s čarodějnicí. Ta dlouho premýsšela, a pak mu poradila : "Jdi do lesa najdi tam žábu a zeptej se jí , jestli si tě chce vzít. Když odpoví , že ne, zkrátí se ti o 10 cm. Když ale odpoví, že jo, prodlouží se ti o 10 cm." Muž dlouho přemýšlel, ale nakonec si řekl, že to zkusí. Jde do lesa, najde tam žábu a ptá se jí , jestli si ho chce vzít.
Žába odpoví, že ne. Muž utíká domů, stáhne kalhoty, zjistí , že je o 10 cm kratší tak celý štastný utíká zase do lesa a ptá se znovu žáby, jestli si ho chce vzít. Žába odpoví , že ne. Tak muž zase běží domů, zjistí, že ho už má jen 30 cm a říká si, 20 cm by bylo tak akorát. Běží tedy ještě jednou do lesa a zeptá se žáby jestli si ho chce vzít.
  Žába se na nej podívá a řekne:"Milý pane, špatně slyšíte nebo co? Už jsem vám to řekla předtím a říkám to znovu NE, a NE, a NE.


A kurva...
Palino (Člen)
18.05.2007 23:08:13
Offline

Re: Dobrej vtip !

Chlap vstúpi do spálne s kozou v náručí. Jeho žena leží na posteli a číta si knižku. Chlap vraví:
- Pozri sa zlatko, toto je tá krava, s ktorou súložím, keď máš ty krámy. Žena mu hovorí:
- Keby si nebol taký hlúpy, tak vieš, že je to koza.
Chlap sa usmeje:
- Keby si ty nebola taká sprostá, tak si všimneš, že sa bavím s kozou a nie s tebou!
bigsmile


NEJEZDÍME RYCHLE, POUZE LÍTÁME PŘÍLIŠ NÍZKO
Karlos (Člen)
19.05.2007 19:31:22
Offline

Re: Dobrej vtip !


ZÍTRA V 6 RÁNO JDU NA POPRAVU. PŮVODNĚ TO MĚLO BÝT V 5, ALE MÁM ŠIKOVNÉHO PRÁVNÍKA...
Ondráš (Člen)
19.05.2007 19:32:55
Offline

Re: Dobrej vtip !

Už jsem to dával FIlopusovi jako radu.smile1


Vše staré opěvuji a nic nového mi nevoní.
Lihy (Člen)
23.05.2007 20:15:34
Offline

Re: Dobrej vtip !

Moudro dne

Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí světlo na konci tunelu.
Realista vidí světla vlaku.
Strojvůdce vidí tři debily na kolejích.

maňas (Člen)
23.05.2007 20:31:45
Offline

Re: Dobrej vtip !

tak mám zase dost se tlemím,až mám porskanej  monitor bigsmilebigsmile


Každej dobrej skutek, musí bejt po zásluze potrestán !!!
Jerry (Člen)
24.05.2007 19:06:58
Offline

Re: Dobrej vtip !

Sedí na střeše dvě děvčátka. Jedno dobré a druhé zlé.
Plivají na kolemjdoucí. Zlé děvče se trefilo dvakrát a dobré čtyřikrát.

..a tak zase jednou dobro zvítězilo nad zlem.


A kurva...
Murdoc (Člen)
25.05.2007 22:42:06
Offline

Re: Dobrej vtip !

V jednom rybářském městečku žili dva bratři - dvojčata. Jeden z nich byl ženatý úředník a druhý samotářský rybář. Jednou v pátek třináctého se stalo, že tomu ženatému auto přejelo manželku a tomu druhému se potopila loď. A jedna stará paní takhle jde po městě, potká toho rybáře a splete si ho s tím úředníkem: "Pane Jones, velmi s vámi soucítím, je to velké neštěstí, muselo vás to hodně ranit." "Ale ne, nijak mě to netrápí. Stejně byla prohnilá už od samého začátku. Měla úplně sežvejkanej spodek, smrděla rybinou od prvního dne. Vepředu měla docela velkou díru a vzadu zase ošklivou prasklinu. Ta díra se pořád zvětšovala, co jsem ji používal, nakonec už se to skoro nedalo. Ale dorazili ji ti čtyři chlápci ze sousedního města, co se tady chtěli nějak pobavit. Jsem jim ji pronajal, ale varoval jsem je, že už není nic moc. Ale trvali na tom, že to s ní zkusí. A ty blbce nenapadlo nic lepšího, než se tam zkusit narvat najednou. Ta námaha byla moc velká a tak praskla, rovnou uprostřed."

XJelen (Člen)
27.05.2007 20:34:41
Offline

Re: Dobrej vtip !

Ženský si nechávají dělat piercing a tetování po celém těle, lifting obličeje, vyhlazování vrásek, dělají jim císařské řezy, odsávají jim tuk, zmenšují si velikost stehen, podvazují si vaječníky, zmenšují si slzné váčky, nechávají si dávat silikonové implantáty snad po celém těle, depilují se pinzetou, nebo horkým voskem...
A pak.........
se nechtějí nechat píchat do prd...., protože to bolí???


Strýcfajtr !!!
Jerry (Člen)
29.05.2007 10:20:17
Offline

Re: Dobrej vtip !

Chlap stojí v supermarketu ve fronte u pokladny, kdyz si vsimne, ze na nej opodál mává blondýna a mile se usmívá...
Docela se diví, ze zrovna k nemu by se hlásila taková kocka...
Presto jde k ní a aniz by tusil, kam ji zaradit, ríká: "Omlouvám se, ale my dva se známe??"
Ona na to: "Mozná se pletu, ale myslela jsem, ze vy nejspís budete otec jednoho z mých detí..."
Chlap okamzite zacne pátrat v pameti a vzpomene si na jediný úlet, kdy byl v zivote neverný: "Sakra," ríká "to jste fakt vy?? Ta striptérka z mé pánské jízdy den predtím, nez jsem se ozenil?? Ta, kterou jsem osukal na kulecníkovým stole, zatímco me muj kámos slehal po zadku mokrou celerovou natí???"
"Ne," odpoví zena, "já jsem trídní vaseho syna..."


A kurva...
sten (Člen)
29.05.2007 10:28:01
Offline

Re: Dobrej vtip !

Minulý týden jsme s kamarádama diskutovali o pivu. Jeden kamarád
  najednou řekl, že se v pivu nacházejí ženské hormony. Potom, co jsme
se mu na jeho blbý poznámky podívali na zoubek, jsme se rozhodli, že
to vědecky rozebereme. Takže tedy každý z nás, čistě z vědeckych
důvodu, vypil 10 piv. Na konci té desáté rundy jsme zjistili
nasledující:
1. přibrali jsme na váze
2. spoustu jsme toho namluvili,
aniž by jsme něco podstatného vyjádřili
3. měli jsme problémy s
  řízením
4. bylo zdaleka nemožné logicky přemýšlet
5. nepodařilo se nám přiznat chybu, i když bylo naprosto jasné, že se stala
6. každý z nás věřil, že je středem vesmíru
7. měli jsme bolesti hlavy a žádnou chuť na sex
8. naše emoce se daly zteží ovládat
9. drželi jsme se vzájemně za ruce
10. a jako vrchol: museli jsme každých 10 minut na záchod a to všichni najednou

Další komentář je myslím zbytečný: pivo obsahuje ženské hormony!!!
               bigsmilebeerbeerbeer


neveřím ničemu co krvácí pět dní a neumře
Jerry (Člen)
29.05.2007 10:49:44
Offline

Re: Dobrej vtip !

"Jéjej, Mařenko, dlouho jsem tě neviděla, jak se máš, co rodina?"
"Ále, celkem to jde, dcerka se vdala moc dobře. Ten její hodně vydělává, takže holka je doma, ráno nemusí vstávat, pak sedí u holiče, pak se sejde s kamarádkami na kafe a dortík, večer s mužem na večeři do restaurantu. No zkrátka super.No a co syn?
"No ten už neměl takový štěstí . Furt v práci. Vzal si
mrchu, která se jen válí, vysedává u holiče, kafrá s kamarádkama po kavárnách a ani večeři mu neudělá, takže jí jen po hospodách."


A kurva...
škardík (Člen)
29.05.2007 11:28:03
Offline

Re: Dobrej vtip !

Franta se přihlásí na konkurs do stolařské firmy. Ředitel mu říká: "My máme ale tvrdé podmínky pro přijetí. Musíte rozeznat dřevo se zavázanýma očima podle vůně!" On na to: "To pro mě nic není. Já mám 30tiletou praxi." Zavážou mu oči a dají mu očichat buk.
Franta přičichne a říká: "To je jasný: buk."
Jako druhý vzorek mu dají očichat olši.
Franta opět s přehledem: "To je zcela určitě olše."
Ředitel pak kývl na sekretářku,ta si lehla na stůl a stáhla si kalhotky.
Franta čichal, čichal, ale nebyl si jistý a povídá:
"Můžete mi tu desku otočit?" Sekretářka se otočí a Franta opět čichá, čichá a nakonec říká: "Už jste si mysleli, že jste mě doběhli co? To se vám ale  nepodařilo. Tohle jsou totiž na 100% dveře od hajzlu ze staré rybářské lodi!!!"


viz avatar:)
kufor (Člen)
29.05.2007 14:50:04
Offline

Re: Dobrej vtip !

škardík psal:

Franta se přihlásí na konkurs do stolařské firmy. Ředitel mu říká: "My máme ale tvrdé podmínky pro přijetí. Musíte rozeznat dřevo se zavázanýma očima podle vůně!" On na to: "To pro mě nic není. Já mám 30tiletou praxi." Zavážou mu oči a dají mu očichat buk.
Franta přičichne a říká: "To je jasný: buk."
Jako druhý vzorek mu dají očichat olši.
Franta opět s přehledem: "To je zcela určitě olše."
Ředitel pak kývl na sekretářku,ta si lehla na stůl a stáhla si kalhotky.
Franta čichal, čichal, ale nebyl si jistý a povídá:
"Můžete mi tu desku otočit?" Sekretářka se otočí a Franta opět čichá, čichá a nakonec říká: "Už jste si mysleli, že jste mě doběhli co? To se vám ale  nepodařilo. Tohle jsou totiž na 100% dveře od hajzlu ze staré rybářské lodi!!!"

stary, ale vzdy dobre pobavi bigsmile
krasa ludovej tvorivosti


do neba nevyletim, na zemi ma najdu ...
bubák (Člen)
29.05.2007 16:00:13
Offline

Re: Dobrej vtip !

Přijde cikán do cukrárny, kopne do stolu, odplivne si na zem a spustí:
"Hééj gádžo, nemáš tu něco od Algidy?"
Prodavač vytáhne pistoli, do cikána vyprázdí zásobník a pro sebe si zamumlá:
"Jasně že mám, ty šmejde....Magnum...."


nedůvěřuju velbloudům, a všeobecně nikomu, kdo dokáže týden nepít !
Jerry (Člen)
29.05.2007 16:14:10
Offline

Re: Dobrej vtip !

Osi smaž mu to. Nový člen použil zakázaný slovo.surprised


A kurva...
osiris (Člen)
29.05.2007 16:18:59
Offline

Re: Dobrej vtip !

...ty seš kůň bigsmile


... nedej nikdy ničemu mechanickýmu znát, že máš na spěch
Kelly01 (Člen)
29.05.2007 18:24:55
Offline

Re: Dobrej vtip !

Pokud mi taková rasová vulgarita omylem ujede okamžitě se dobrovolně na měsíc banujisurprised


God Save The Queen!
vOjTaB6 (Člen)
29.05.2007 18:54:01
Offline

Re: Dobrej vtip !

www.frau-am-steuer.de

sekce Lustige "fotos"  a "videos"

ale RadkaB6, Póla, miaoww a jiné naše drahé spolubandiťačky ať tam radši nelezou, nebo mě při nejbližší příležitosti zabíjoubigsmile


Bandit rulezz!!!
Pšán (Člen)
31.05.2007 11:20:51
Offline

Re: Dobrej vtip !

Manželé sedí s lahví vína, když on říká:
"Vsadím se, že nedokážeš říct nic, co by mě potěšilo i nasralo naráz."

Manželka chvíli přemýšlí a pak odpoví: "Máš větší péro než tvůj brácha."


..opravdový muž s pravidelným cyklem..
Eguák (Člen)
01.06.2007 08:17:00
Offline

Re: Dobrej vtip !

Učitleka ve škole zadá žákům ať vymyslí větu na slovo Jety.Po chvíli se ptá pani učitelka Aničky tak co si vymyslela a Anička povídá Jety je chlupatý pak se ptá Pepíčka a Pepíček řiká Jety žije na v Antarktidě a nakonec se zeptá Fera a Deža a oni "jety zima jety pičo"

Pšán (Člen)
01.06.2007 15:39:46
Offline

Re: Dobrej vtip !

3 stupně odvahy...
ODVAHA 1. stupeň:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Tvoje žena stojí u dveří s
koštětem a ty
se jí zeptáš:
"Zametáš, nebo ještě někam letíš?"
ODVAHA 2. stupeň:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Manželka leží v posteli a
nespí. Vezmeš
si židli a sedneš si k ní. Na její otázku: "Co to má znamenat?"
odpovíš:
"Chci sedět v první řadě, až ten cirkus začne."
ODVAHA 3. stupeň:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Smrdíš dámským parfémem a na
košili máš
rtěnku.
Plácneš manželku po zadku a řekneš:
"Tak a teď jsi na řadě ty!"


..opravdový muž s pravidelným cyklem..
T-Rex. (Člen)
01.06.2007 16:09:14
Offline

Re: Dobrej vtip !

Tak se mi zdá, že už ti pomalu začíná jebat bigsmile Už se dej do kupy a začni jezdit, anebo vyraž do Partoše bigsmile


Zduř, pero kuř.
jennys (Člen)
01.06.2007 17:16:22
Offline

Re: Dobrej vtip !

Skoro ideální muž
surprised
Takhle se jeden táta od rodiny ráno doma probudí, v hlavě bušej permoníci, v puse poušť. Otevře oko a na nočním stolku dva aspiriny a sklenice vody. Vedle stojí vyblejskaný boty. Nahoře leží cedulka:"Miláčku, snídani máš na stole, jela jsem nakupovat. Miluji Tě!"
Tak se oblíkne, jde do kuchyně a na stole slanina s vejci,čerstvě upečený rohlíky, ranní noviny vedle talíře.
Jeho syn snídá, tak se ho ptá:"Co se tady proboha stalo?" Kluk na to: "Přišels domu ve tři ráno, ožralej na šrot a vůbec jsi  nevěděl, co děláš.
Vyvrátils dveře, rozbil židli, nablil v předsíni a udělal sis monokl o roh stolu."
"No ale to nedává žádný smysl, proč mám připravenou snídani a to všechno?"
"Jo tohle? To když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak jsi jí řekl:
"Ruce pryč, dámo, já jsem šťastně ženatej."surprisedidontknow

Radek (Člen)
01.06.2007 17:24:49
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmilegood


Holka a motorka je nejhezčí nahá!!!
demlis (Člen)
01.06.2007 23:13:38
Offline

Re: Dobrej vtip !

Na slovensku ve skole mají děti vymyslet par vet na téma "Mama je iba jedna"
druhý den je pani ucitelka zkouší....
Tak kdo nam rekne co vymyslel jako první. A přihlásí se anička....
Anička: Rano se probudzam a mam nachystanu snidanu. Prijdu do vedlajsiho pokoja a tam mam nachystanu aktofku se svacinu. Tak odchazam do skoly a mama me pri odchodu polibi na celo a tehdy som si uvedomila ze mama je iba jedna.....
dobre anicko.....tak kdo pojde dal....
Prihlasi sa pepicek...
Pepicek: Jedou som dosiel dom a na mame rajtoval nejaky chalan. Jak som buchol s dverma tak me mama uvidela a povedala...Skoc do lednicky, tam su 2 desiny tak je vem a dones nam je. Tak som sel do lednicky otvorel ju a rikam Mama je iba jedna....:)


B12 nebyla k dostaní a tak přišla zrada a H9:)
osiris (Člen)
02.06.2007 23:42:43
Offline

Re: Dobrej vtip !

Zvířátka jela na dovolenou a chovala se jako lidé:
Lišák jel s milenkou...
Osel s manželkou...
Vůl s celou rodinou...
Kanec jel sám a čekal, která svině se k němu přidá...


... nedej nikdy ničemu mechanickýmu znát, že máš na spěch
Palino (Člen)
02.06.2007 23:59:29
Offline

Re: Dobrej vtip !

Vrátí se chlapík nečekaně ze služební cesty, a slyší z koupelny nějaké divné hlasy, a tak jde, a vyleze si v ložnici na skříň.Manželka s milencem přijdou z koupelny, a hups do postele. Maník ji dá pusu a povidá: "Pusinku jsme si dobře vykoupinkali," přesune se níž, a povídá: "prsíčka jsme si taky dobře vykoupinkali", přesune se ještě níž a povídá: "ale tady jsme se nějak špatně vykoupinkali." A ženská mu na to odpoví: "Podivej se na skříň, a posereš se takybigsmile


NEJEZDÍME RYCHLE, POUZE LÍTÁME PŘÍLIŠ NÍZKO
osiris (Člen)
03.06.2007 00:06:13
Offline

Re: Dobrej vtip !

Minulý týden jsme šli s manželkou do postele. Začali jsme se pod dekou navzájem dotýkat a hladit. Už jsem byl pěkně nadržený a myslel jsem si, že je to oboustranné a že je to jednoznačně nasměrované na sex.
Ale přesně v tu chvíli mi manželka povídá:
"Poslouchej, já teď nemám žádnou chuť na sex, mám chuť jenom na to, abys mě pořádně objal, jasný?"
Řekl jsem: "Coooooo???"
Na to mi odpověděla kouzelnými slovíčky:
"Ty neumíš prostě a jednoduše zacházet s emocionálními požadavky ženy!"
Tak jsem to vzdal... tuhle noc jsem musel usnout bez sexu.
Následující den jsme šli s manželkou do nákupního střediska chodit po krámech. Díval jsem se na ni, jak si zkouší troje nádherné, ale drahé šaty. Protože se nemohla rozhodnout, řekl jsem jí, ať si vezme všechny. Nevěřila vlastním uším a motivovaná mým plným porozuměním hned kula železo,dokud bylo žhavé.
"Miláčku, ale k takovým šatům nutně potřebuji i nové boty. Vím, jaké by se mi hodily, ale stojí dva a půl tisíce." Řekl jsem jí, že má absolutní pravdu, a ať si je samozřejmě vezme.
Pak jsme šli kolem klenotnictví. Vrazila mi šaty a boty do ruky a zmizela uvnitř. Vyšla s nádherným náramkem posázeným diamanty. Souhlasil jsem a pochválil jí její vytříbený vkus. Kdybyste ji viděli! Byla nadšená..., na vrcholu blaha. Nejspíš si myslela, že jsem se asi zbláznil, ale v tom momentě jí to bylo v podstatě jedno. Myslím, že jsem jí mým souhlasem totálně naboural její filozofické schéma. Byla už jak v extázi a snad i sexuálně vzrušená. Lidičky, výraz jejího obličeje byl neuvěřitelný, to byste museli vidět!
A v tom okamžiku mi svým nejmilejším úsměvem povídá:
"Už jsem spokojená, teď můžeme jít k pokladně."
Byla to makačka nezačít se smát, když jsem jí odpověděl:
"Ne, ne, drahoušku. Myslím, že momentálně nemám žádnou chuť na to, abych tyhlety všechny věci kupoval."
Zbledla jako křída a snad ještě trochu víc, když jsem dodal:
"Mám chuť jenom na to, abys mě pořádně objala."
A když začala prskat vzteky, přišel můj poslední mistrovský kousek:
"Ty neumíš prostě a jednoduše zacházet s finančními možnostmi muže!"
Myslím, že tak do roku 2013 nebudu mít žádný sex...
A proto - nezašel by někdo se mnou na pivo???


... nedej nikdy ničemu mechanickýmu znát, že máš na spěch
bery (Člen)
03.06.2007 10:35:56
Offline

Re: Dobrej vtip !

bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile dokážu si to živě představitgood


momentalně zavostalej
jennys (Člen)
03.06.2007 10:47:29
Offline

Re: Dobrej vtip !

Tak Osi, i když se ještě neznáme, za tenhle šutr ti klidně budu platit celý večer až do mrtvabeerbeerbeergood

V životě jsem se víc neřehtal a všichni kolem mě si teď myslí, že jsem se zbláznilbigsmile

bobule (Člen)
03.06.2007 11:07:09
Offline

Re: Dobrej vtip !

Osi: to je tvoje životní událost?idontknowbigsmile


to jebu
Jerry (Člen)
03.06.2007 12:25:36
Offline

Re: Dobrej vtip !

Pět chlapů ve věku 20, 30, 40, 50 a 60 let se koupe v jezeře, když uvidí skupinku krásných mladých slečen na druhém břehu,jak nahé dovádí ve vodě.
20letý říká: Pojďte, doplavem tam a všechny je přeříznem!
30letý říká: Tak jo, doplavem tam, ale budem si vybírat!
40letý říká: Se mi nechce, počkáme, až doplavou ony sem!
50letý říká: Bacha, bacha, už sem plavou!
A 60tiletý: Kurva, dělejte, že jsme mrtví!


A kurva...
bubák (Člen)
03.06.2007 12:34:35
Offline

Re: Dobrej vtip !

Se potkají dvě baby a jedna povídá: "sem si pořídila na ten orální sex tchoře, bys nevěřila- ten jeho drsný a rychlý jazýček nahoru a dolu a jsem hned hotová.
druhá na to: "tchoře?idontknow a co ten smrad?idontknow
" v pohodě, tejden blil ale už si zvyk"bigsmile


nedůvěřuju velbloudům, a všeobecně nikomu, kdo dokáže týden nepít !
sten (Člen)
03.06.2007 12:43:20
Offline

Re: Dobrej vtip !

To bubák:
   goodgoodgood bigsmilebigsmilebigsmile


neveřím ničemu co krvácí pět dní a neumře
bobule (Člen)
03.06.2007 12:50:32
Offline

Re: Dobrej vtip !

Zvrací chlapík u stromu a jde kolem něj druhej a řiká mu: Máš recht, kdo by se stim sral.

Přijde chlap na pánský záchodky a tam stojí postarší pán kterej má stažený gatě a  úplně prochcaný. Tak mu řiká: Člověče to si ho neumíte podržet když chčijete?
Mužík zvedene hlavu a řiká: Kdo mě jednou sklame, tomu ani ruku nepodám!


to jebu
Jerry (Člen)
03.06.2007 18:25:16
Offline

Re: Dobrej vtip !

Policajt vyšetřuje znásilnění uklizečky.
Pol.: "Paní, proč jste mu neutekla?"
Uklízečka: " No to nešlo, vlevo zeď, vpravo zábradlí a vzadu ten násilník, co jsem měla dělat?"
Pol.: "No a proč jste neutekla dopředu?"
Uklízečka: "Blázníte, tam už to bylo vytřený!"


A kurva...
Pšán (Člen)
04.06.2007 19:34:32
Offline

Re: Dobrej vtip !

Stojí černoch a cigán v porodnici a skrz sklo koukají na své nové potomky.
Tu se cigán otočí na černocha:
  "Poslouchej,jakto že to tvoje děcko je takove fajne černé a to moje takove ani take,ani take,take nějake šivé?!"
  "No,máš ho alespoň 20 centimetrů dlouhého?"
  "Éé..tak to nemam."
  "A máš ho aspoň šest centimetrů v průměru?"
  "Jój..tak to taki nemam."
  "Hmm,tak ti tam jde světlo!"


..opravdový muž s pravidelným cyklem..
Zdenák (Člen)
05.06.2007 18:22:08
Offline

Re: Dobrej vtip !

Starší ale dobrej,

> Hrozně ošklivá babka, plná bradavic, křivé zuby, ekzém, si
vykračuje
> lesem a na rameni má sovu. Potká pohledného mládence a povídá:
> "Panáčku, když poznáš, co mám tady na rameni za zvíře, tak ti dám!"
> Mládenec zezelená děsem a vykřikne: "Krokodýl!"
> Babka se usměje a řekne: "No není to úplně přesně, ale já ti to
uznám!"


*** Co mi není rovno, po tom je mi ho*no ***
Polo (Člen)
06.06.2007 22:53:56
Offline

Re: Dobrej vtip !

Bylo mi 14 let a veril jsem tomu, ze jednoho pekneho dne budu mit
holku. Kdyz mi bylo 16, chodil jsem s jednou kockou, ale v tom
vztahu nebyla zadna vasen. Rozhodl jsem se, ze zbytek zivota proziju s
vasnivou zenou. Na vysoke skole jsem se potkal s jednou vasnivou zenou,
byla vsak velmi citliva. Byla jako kralovna z dobre napsaneho dramatu:
Vzdy jenom plakala a vyhrozovala sebevrazdou. Rozhodl jsem se,
ze potrebuju zenu, ktera mi poskytne stabilitu. Kdyz mi bylo 25 let,
potkal
jsem vyrovnanou zenu, byla vsak dost nudna.Byla absolutne spolehliva a nic
ji nedovedlo privest
do varu. Muj zivot se stal strasne monotonni, myslel jsem si, ze
potrebuju trochu vzruseni. Kdyz mi bylo 28, potkal jsem vzrusujici zenu,
ale neumel jsem s ni drzet krok. Skakala z jednoho dobrodruzstvi do druheho,
nikdy se s ni nedalo dohodnout. Bez zabran delala vsechno mozne i nemozne
a flirtovala s kazdym. Stale casteji jsem se s ni citil priserne, misto
stastne.Myslel jsem si, ze potrebuju ambiciozni zenu. Kdyz mi bylo 31 let,
trefil jsem na takovou zenu. Ona se skutecne drzela pri zemi. Vzali jsme
se. Byla tak ambiciozni, ze se
se mnou rozvedla a obrala me o vsechno. Ted je mi 40 let a myslim ze jsem
konecne dusevne vyzral.Chci si najit takovou zenu, ktera ma pekny velky
kozy...


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
sten (Člen)
15.06.2007 21:52:58
Offline

Re: Dobrej vtip !

píchá šéf sekretářku ...

sekretářka:  už je tam ?

šéf:  už budu - uz budu ...

sekretářka: ježiši kriste to je macek !!!


neveřím ničemu co krvácí pět dní a neumře
Pool (Člen)
15.06.2007 22:22:06
Offline

Re: Dobrej vtip !

Mojžíš bere hul na dlouhý odpal, odpálí, míček letí, letí, už už padá do vody, když tu se voda rozestoupí, micek se odrazí ode dna a dopadne na green.
Mojžíš ho dojde a doťukne do jamky.
Na řadě je Ježíš. Odpálí, míček padá do vody, ale nepotopí se. Ježíš přejde po hladině až k němu, odpálí a micek padá do jamky.
Hraje pan v kostkovaném saku.
Odpálí, míček letí, padá do vody. V tom ho zachytí ryba do tlamy. Než se stačí ponořit, uloví rybu dravý pták a letí s ni i s míčkem pryč. Ozve se výstřel - myslivec střílí po ptákovi. Netrefí, ale pták se lekne, pustí
rybu, ryba pustí míček a ten spadne do jamky. Ježíš se v tu chvíli podívá na nebe:

" Ty vole tati, tak přišli jsme si zahrát golf nebo machrovat?"


... My day begins when yours is about to end ... 2nd.PARAMEDIC and RESCUE TEAM Ostrava
Kelly01 (Člen)
16.06.2007 01:25:27
Offline

Re: Dobrej vtip !

goodgoodgood


God Save The Queen!
Polo (Člen)
27.06.2007 18:38:26
Offline

Re: Dobrej vtip !

Římský císař říká gladiátorům: "Kdo vyhraje tento zápas ve vodním pólu, dostane svobodu."
Jeden z gladiátorů se ptá: "A jak se rozeznáme od soupeře?"
Císař se uchechtne a povídá: "Jednoduše, krokodýlové budou mít bílé čepičky."

Jdou dva lední medvědi po poušti a ten jeden říká:
"Tolik písku, .... tady ale muselo bejt náledí !"


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
fido (Člen)
27.06.2007 18:42:33
Offline

Re: Dobrej vtip !

Zastaví manželský pár u benzinové pumpy a pumpař říká manželovi:
"Máte nové auto že jo?"

Manželka na manžela: "Co říkal?"

"Že máme nové auto"

Za chvíli pumpař říká: "Koukám podle espézetky, že jste z Čáslavi!"
Manželka na manžela: " Co říkal?"

"Že jsme z Čáslavi!"

Pumpař na to:
"Já jsem znal jednu ženskou z Čáslavi, ta byla tak ošklivá a blbá, neuměla ani souložit, ani vařit, no hrůza!"
Manželka zase na manžela:" Co říkal?"
"Že Tě zná!!!!"smile1


bla...blabla...!
fido (Člen)
27.06.2007 18:46:07
Offline

Re: Dobrej vtip !

smile1a teď bacha:

Manželé sedí s lahví vína, když on říká:

Vsadím se, že nedokážeš říct nic, co by mě potěšilo i nasralo naráz."

  Manželka chvíli přemýšlí a pak odpoví:

  "Máš větší péro než tvůj brácha."


bla...blabla...!
Polo (Člen)
27.06.2007 18:54:00
Offline

Re: Dobrej vtip !

Dou dva cikáni po ulici a najednou viděj nápis:
BÍLÍ S GUMOU, ČERNÝ BEZ GUMY.
Chvíli kroutěj nevěřícně hlavou a pak jeden povídá: "Hele, Dežo, počkej tady, já to zkusim."
Za pár minut vyleze celej vod krve, zlámaný ruce i nohy a řiká: "Ty vole, tam nechoď. To je bandžídžamping!"


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
Polo (Člen)
27.06.2007 19:08:05
Offline

Re: Dobrej vtip !

Dva policajti podávaj po službě hlášení: „Během služby nám někdo ukradl služební automobil.“
???
„Ale je to dobrý, stihli sme si zapsat značku.“

Dva policajti seděj na stanici. Jeden čučí do kalendáře a říká: „Ty vole, letos vychází Silvestr na pátek.“
Druhej na to: „Doufám, že to nebude třináctýho.“


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
Polo (Člen)
27.06.2007 21:34:03
Offline

Re: Dobrej vtip !

Manželé se hádají.
Nakonec to rozhořčená manželka uzavírá: "Tak, ještě jedno slovo a jedu k mamince!"
Manžel: "Taxi!"

U soudu.
Obžaloba se táže obžalovaného: "Tak přiznáváte, že jste vzal ten úplatek 100tisíc Kč?"
...ticho...
"Ještě jednou se vás ptám, zda jste přijal ten úplatek v hodnotě 100tisíc."
...ticho...
Soudce k obžalovanému: "No tak, neumíte odpovědět?"
Obžalovaný: "A pardon, já myslel, že se ptá vás."


Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
Kelly01 (Člen)
27.06.2007 22:06:18
Offline

Re: Dobrej vtip !


God Save The Queen!
Honza (Člen)
02.07.2007 11:40:49
Offline

Re: Dobrej vtip !


__________________________________________
Jsem velmi nudny spolecnik, vsak seru na to
Jerry (Člen)
09.07.2007 21:17:45
Offline

Re: Dobrej vtip !

Bez komentáře.

http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Jerry/zkusenosti.jpg

A kurva...
Ondráš (Člen)
09.07.2007 21:35:19
Offline

Re: Dobrej vtip !

Jerry...

http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/jerry/zkusenost.jpg

Vše staré opěvuji a nic nového mi nevoní.
Jerry (Člen)
09.07.2007 21:41:20
Offline

Re: Dobrej vtip !

Sorry, jsem dnes krááááásně ožralej....bigsmilebigsmile


A kurva...
Ondráš (Člen)
09.07.2007 21:41:48
Offline

Re: Dobrej vtip !

Jerry psal:

Sorry, jsem dnes krááááásně ožralej....bigsmilebigsmile

Závidím...smile2


Vše staré opěvuji a nic nového mi nevoní.
Jerry (Člen)
24.07.2007 12:31:27
Offline

Re: Dobrej vtip !

Nový vládní speciál. Prej aby hned bylo vidět...

http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Jerry/special.jpg

A kurva...
Goody (Člen)
24.07.2007 12:35:49
Offline

Re: Dobrej vtip !

to je to spravny letadlo pro nase organygood


jezdit autem je jako chodit po čtyřech ;-)
ydom (Člen)
24.07.2007 13:55:11
Offline

Re: Dobrej vtip !

hospodář si chce pořídit kohouta.přijde na tržiště,vyhlídne si jednoho v ocelovej kleci.prodávající mu před koupí dá varování:bacha ten kohout je strašně nadrženej,pořád by jen šukal,proto je v tej ocelovej kleci..hospodář si mne ruce a už přepočítavá za kolik bude prodávat kuřata..když ho přinese domu položí klec doprostřed kurníku.v tu chvíli se klec rozlítne a kohout klátí jednu slepici za druhou,až z kurníku začne lítat peří..druhej den,slepice nemůžou chodit,v tom přes zahradu přeběhne kuna,kohout prorazí plot a vošuká kunu tak že kuna se odplazí po dvou do nory..chvíli na to za plotem štěká pes,kohout roztáhne křídla přeletí plot skočí na psa a vošuká i psa..hospodář s úsměven na tváři usína,že už mu nikdo nekrade vejce a neplaší slepice,ale ráno mu to nedá a s umyslem,aby to slepice rozdejchali chce kohouta zavřít..přijde na plácek a v tu chvíli šok...kohout má natažený brka,nedejchá a nad ním krouží hejno supů,hospodář k němu prijde a začne do něj píchat klackem.v tu chvíli kohout otevře jedno oko koukne na hospodáře a povídá...jestli mi vyplašíš ty supy, tak vošukám tebe......smile1


Když nejezdím,tak tvořím...
Goody (Člen)
24.07.2007 13:57:59
Offline

Re: Dobrej vtip !

a co tenhlebigsmile
Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít. Nakloní se a poklepe řidiče na rameno. Ten hrozivě vykřikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví těsně před obrovskou prosklenou výlohou. Turista, hodně vystrašený, se začne okamžitě omlouvat: "Pardon, pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání vás může takhle vyděsit..." Taxikář se na něj otočí a zařve: "Nikdy! Už nikdy mi to nedělejte!" Pak se rozdýchá a povídá: "Není to úplně vaše vina. Víte, jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem léta jezdil s pohřebákem."


jezdit autem je jako chodit po čtyřech ;-)

Board footerW3C XHTML 1.0 W3C CSS

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
design & modifications of punBB: Syky
testing: Inkvizitorr